Herroepingsrecht, garantie en reparaties

Herroepingsrecht voor particuliere aankopen
Voor particulieren die onze producten niet commercieel gebruiken is een niet-goed-geld-terug garantie van toepassing. Indien u aanspraak wilt maken op de niet-goed-geld-terug garantie, dient u dit binnen 30 dagen na ontvangt van het artikel te melden, alleen dan heeft u recht op restitutie van het betaalde bedrag. Na 30 dagen vervalt het recht op het herroepingsrecht.

Indien u gebruik wilt maken van het herroepingsrecht dient u dit binnen 30 dagen na ontvangst van de producten aan ons te melden via ons formulier Aanvraagformulier herroepingsrecht. Vervolgens dient u binnen 14 dagen de producten op eigen kosten naar ons terug te sturen. Nadat wij uw producten hebben terugontvangen en deze hebben gecontroleerd, zullen wij het betaalde bedrag binnen 14 dagen terugstorten op uw rekening.

U kunt geen gebruik maken van herroepingsrecht indien:

  • u zelf heeft getracht een gebrek te herstellen zonder overleg met ons serviceteam.;
  • het artikel beschadigd is;
  • u de gebruiksaanwijzing en/of gebruiksinstructies niet (goed) heeft opgevolgd;
  • u het artikel niet gebruikt heeft waarvoor dit bestemd is;
  • u het artikel voor commerciële doeleinden gebruikt heeft;
  • u een zakje bouwstenen uit een Cadabricks bouwset heeft geopend.

Stuurt u een product terug die niet aan de voorwaarden voldoet, dan wordt uw aanvraag van het herroepingsrecht afgekeurd en zijn de kosten voor het naar u toesturen van het product voor uw rekening.

Aanvraagformulier herroepingsrecht

Wettelijke garantie
Wij hanteren een garantietermijn van 12 maanden, u heeft recht op gratis herstel van het product als er sprake is van een fabricagefout. U dient het product op eigen kosten naar ons op te sturen, is er sprake van een fabricatiefout dan sturen wij het product gratis naar u terug. Gaat het niet om een fabricatiefout dan ontvangt u voor ons een prijsopgave voor reparatie en betaald u de verzendkosten.

Aanvraagformulier wettelijke garantie

Eigen reparatieafdeling voor Light Battle en Kidsfun producten
Heeft u een defect Light Battle, Kidsfun of Marotoys product en wilt u deze laten repareren, dan kunt u dit melden via het contactformulier. Wij beschikken over een eigen reparatie afdeling en kunnen de meeste defecten oplossen. Laser x, Cadabricks en Sharper Image producten kunnen helaas niet gerepareerd worden.

Aanvraagformulier reparatie

Zakelijke klanten, stichtingen, scholen, verenigingen, verhuur door particulieren en niet particulier gebruik
Onze lasergame producten worden veel ingezet voor commerciële toepassing zoals lasergame verhuur. Deze producten zijn echter niet gemaakt voor deze toepassing. Om deze reden kan deze klantengroep alleen aanspraak maken op garantie bij een fabricagefout tot 14 dagen na levering. Hiervan dient u binnen 14 dagen na levering van het artikel melding te maken via ons contactformulier.
Voor defecten die na 14 dagen na levering ontstaan, staat onze reparatieafdeling voor u klaar. Na 14 dagen zijn alle verzendkosten voor uw rekening. Het is ook mogelijk zolang de voorraad strekt onderdelen bij ons te bestellen.

Aanvraagformulier reparatie

Aansprakelijkheid
Ultra Center Europe B.V. is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die na levering, door welke oorzaak dan ook (bijvoorbeeld door onzorgvuldig en/of onjuist gebruik van de producten), ontstaan is aan de koper, aan de zaken van de koper, aan derden of aan zaken van derden. Ultra Center Europe B.V. blijft aansprakelijk voor het verloren gaan van of beschadigen van de verzonden artikelen tot de levering. Indien bij levering overduidelijk is dat er transportschade is dan is het beter dat u de levering weigert. Zodoende bent u altijd verzekerd van correcte levering van uw bestelde artikelen.